winkel bij boerderij

- werkwijze -

U kunt RUREALIS altijd vrijblijvend benaderen voor een advies of opdracht. De werkwijze is gewoonlijk als volgt:

Tijdens een gratis orienterend gesprek van een uur wordt het projectidee en de mogelijkheden en voorwaarden van een opdracht besproken.
Er wordt maximaal een dagdeel besteed aan een globale haalbaarheidstoets en/of plan van aanpak. Deze wordt met u besproken. Op basis hiervan wordt de opdracht vastgelegd in een contract.
Gewoonlijk geldt een uurtarief op declaratiebasis.
Declaraties worden in fasen en/of na afronding van de opdracht ingediend.
Bij indiening van subsidieaanvragen of vergunningaanvragen, waarbij RUREALIS het hele proces verzorgt, kan het principe van no-cure-less-pay gelden, d.w.z. opdrachtgever betaalt 50% van het uurtarief (en de overige kosten) bij indiening van aanvrage. Het resterende honorarium wordt gedeclareerd na ontvangst van de beschikking.
De werkwijze wordt verder beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden van het projectbureau.