wandelpadenstoken op streekhoutwandelpadenfruitmand van het plattelandveldcontroleshaalbaarheidsstudie snoeihoutstadslandbouw

- projecten - wandelpaden -

Project Wandelpaden:

In het kader van haar Landschapsontwikkelingsplan (LOP) wil een gemeente recreatieve routes ontwikkelen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het landschap. Uitbreiding van onverharde wandelpaden in het boerenland staat in dit project centraal.
RUREALIS ontwikkelt een Plan van Aanpak en voert overleg met de verschillende belanghebbende partijen, zoals met de grondeigenaren en de dorpsbelangenorganisatie. Ook wordt een uitvoeringsplan geschreven, met als deelplannen een voorzieningenplan, een landschapsplan en een communicatieplan.