stoken op streekhout stoken op streekhoutwandelpadenfruitmand van het plattelandveldontroleshaalbaarheidsstudie snoeihoutstadslandbouw

- projecten - stoken op streekhout -

Het Project 'Stoken op streekhout' is een grensoverschrijdend project, dat in de Achterhoek en in vijf Duitse Kreisen werd uitgevoerd. Het project beoogde het vrijkomende hout uit landschapsonderhoud te benutten als bron van warmte-energie. In dit project kwamen alle schakels in de keten tussen landschapselement en verwarmingsinstallatie aan bod. Het project bestond uit drie onderdelen:

duurzaam landschapsonderhoud
marktontwikkeling van lokaal geproduceerd stookhout
promotie van duurzame houtgestookte verwarmingsinstallaties.

RUREALIS was intensief bij dit project betrokken. Vanaf de ideeontwikkeling tot en met de subsidieaanvraag vervulde zij de rol van procesbegeleider en schrijver van de projectplannen. Sinds de uitvoering van het project verzorgde zij de projectcoƶrdinatie en de activiteiten op het terrein van marktontwikkeling in de Achterhoek.

Dit driejarige project werd van sept. 2009 t/m sept. 2012 in de Achterhoek uitgevoerd door drie Agrarische Natuurverenigingen. Meer informatie over dit project is te vinden op www.stokenopstreekhout.nl