stoken op streekhoutstoken op streekhoutwandelpadenfruitmand van het plattelandveldcontroleshaalbaarheidsstudie snoeihoutstadslandbouw

- projecten - haalbaarheidsstudie snoeihout -

In opdracht van de acht samenwerkende gemeenten van regio Achterhoek verrichtte RUREALIS een haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een inzamelstructuur van snoeihout in de Achterhoek. In dit onderzoek werd samengewerkt met ondermeer de Achterhoekse agrarische natuurverenigingen en Zilverberg Advies. Het onderzoek bestond uit een inventarisatie van de huidige inzamelpraktijken en een modellenstudie. In de modellenstudie werden en de huidige praktijken en verschillende alternatieve systemen getoetst op duurzaamheid, uitgedrukt in kosten/batenverhouding, CO2-balans en regionale werkgelegenheid. Daarna werd een meest gewenst scenario ontworpen.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden. Enkele bijlagen zijn als apart bestand hier te downloaden.