winkeltje bij kaasmakerijstoken op streekhoutwandelpadenfruitmand van het plattelandveldcontroleshaalbaarheidsstudie snoeihoutstadslandbouw

- projecten - fruitmand van het platteland-

Project Fruitmand van het Platteland:

Dit projectidee is ontwikkeld om de relatie stad - platteland te verbeteren. Het beoogt draagvlak bij de stedelingen te creëren voor het behoud en de versterking van het aangrenzende platteland. Dit wordt bereikt door diverse vormen van dagrecreatie op het platteland te bieden. In dit project werken plattelandsondernemers samen om een aantrekkelijk pakket van verschillende recreatieve voorzieningen samen te stellen. Door regelmatig overleg met de bewoners van de dichtstbijzijnde stadswijk kan een aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen ‘op maat’ ontwikkeld worden. Hierdoor ontstaat een fruitmand, waaruit iedere recreant kan pakken wat van zijn gading is. De ondernemers treden gezamenlijk naar buiten om hun streek te promoten.

Geïnteresseerden die aan de slag willen met dit idee, kunnen contact opnemen met RUREALIS. In onderling overleg kan dit idee dan uitgewerkt worden tot een projectplan dat is aangepast aan de regionale mogelijkheden en de wensen van de deelnemers.