camping

- advisering -

RUREALIS ondersteunt plattelandsondernemers en plattelandsorganisaties bij het realiseren van hun plannen. Dit kan bestaan uit de volgende vormen van assistentie:

Plan versterken:
helder maken van doelen, resultaten, aanpak en activiteiten;
toetsen haalbaarheid;
ervaringen van vergelijkbare projecten bijeenbrengen;
inventariseren van subsidiemogelijkheden;
benodigde vergunningen;
opstellen budget en financieringsplan.

Vergunning- en subsidieaanvragen indienen:
schrijven projectplan en bedrijfsvisie volgens voorschriften;
invullen benodigde formulieren;
bemiddeling bij betreffende instanties.

Voorbeelden:
Afgelopen jaren heeft RUREALIS verschillende ondernemers en stichtingen geadviseerd, zoals:

boerderijcampings geholpen bij het aanvragen van bestemmings-planwijziging om hun activiteiten te kunnen uitbreiden;
voor stichtingen presentaties van projectplannen opgesteld om bij gemeenten medewerking te krijgen;
voor herbestemming van agrarische gebouwen ten behoeve van ideƫle functies.