landschap met boom

- home -

RUREALIS streeft naar duurzame ontwikkeling van het Platteland. Zij richt zich op organisaties, bedrijven en particulieren die een bijdrage willen leveren aan het leefbaar en vitaal houden van het platteland. Het motto van het projectbureau is Van Idee naar Realisatie.

RUREALIS is gespecialiseerd projecten waarin samenwerking een belangrijke rol speelt; projecten waarin verschillende partijen een gemeenschappelijk doel willen bereiken en daarbij elkaars kwaliteiten benutten. RUREALIS kan daarbij een rol spelen in zowel de projectontwikkeling als de -uitvoering. Zij kan zorg dragen voor procesbegeleiding en coördinatie. Zij kan ook onderdelen uitvoeren, zoals inventarisaties verrichten, plan van aanpak opstellen en voortgangsrapportages schrijven.

Gevestigd in Zutphen heeft RUREALIS vooral kennis en netwerken opgebouwd in de provincies Gelderland en Overijssel. Haar activiteiten zijn in deze regio’s geconcentreerd. Zij staat ook open voor landelijke en internationale projecten.

Rurealis is lid van de Zutphense Coöperatie Atelier3D – Duurzaam Denken en Doen. Atelier3D is een maatschappelijk initiatief met als doel het duurzaamheids-proces in Zutphen en omgeving te versnellen. Binnen deze organisatie houdt Rurealis zich onder meer bezig met het programma Duurzame Voedselvoorziening.